Інформація

Знижка

ЗнижкаДля фізичних осіб при замовленні через інтернет-магазин з реєстрацією діє постійна знижка - 5%!

Оплата

Умови оплати:

100% передоплата

Способи оплати:

 • Безготівкова оплата банківським переказом (покупець отримує рахунок електронною поштою)
 • Оплата на картку Приватбанку (покупець отримує інший вид рахунку)

Спосіб оплати вказується покупцем при оформленні замовлення.

Доставка

Умови отримання продукції:

* Послуги кур'єрських служб оплачує покупець при отриманні замовлення

Гарантія

Гарантія на продукцію Pro'sKit складає 6 місяців з дати продажу продукції.

Підтверджувальним документом для отримання гарантії на продукцію є видаткова накладна з печаткою і датою відвантаження продукції.

Гарантія не поширюється на жала для паяльних станцій, насадки для фенів, нагрівальні елементи, витратні матеріали.

У випадку перед'явлення рекламацій на продукцію, яка є ручним інструментом, кожен випадок буде розглядатись продавцем індивідуально. При явному виявленні використання продукції не за призначенням можливість обміну такої продукції по гарантії виключається.

У випадку придбання продукції підприємством рекламація пишеться ним на фірмовому бланку підприємства в довільній формі з докладним описом причини повернення продукції.

У випадку придбання продукції фізичною особою рекламація пишеться такою фізичною особою у довільній формі (із зазначенням прізвища, імені та по-батькові такої фізичноїї особи, її контактного телефону, електронної пошти та адреси її проживання) з докладним описом причини повернення продукції.

До рекламації необхідно також додати чіткі фотографії (в електронному вигляді) дефектів продукції.

Заміна продукції по гарантії при наявності складських залишків даної продукції здійснюється протягом 1-го робочого дня з дня отримання продавцем продукції, що повертається покупцем.

У випадку відсутності у продавця на момент заміни дефектної продукції складських залишків даної продукції - строк отримання заміни окремо погоджується покупцем із відповідальним менеджером продавця

Повернення та відшкодування

Повернення оплати

Повернення оплати за продукцію можливе у випадку, якщо найменування на продукції та у видатковій накладній відрізняються (не відповідає опису продукції) і покупець не згоден на його заміну іншою аналогічною продукцією або немає можливості поставити покупцю продукцію в інший погоджений між покупцем та продавцем строк при отриманій продавцем передоплаті за таку продукцію.

Повернення продукції

Повернення чи обмін продукції можливий протягом 14 днів з моменту продажу продукції, якщо найменування продукції не відповідає вказаній в накладній або якщо виявлено заводський дефект такої продукції. При цьому має бути забезпечена цілісність упаковки, товарний вигляд продукції, відсутність слідів використання продукції. В цьому випадку доставка продукції на склад продавця і подальша пересилка покупцю продукції, яка замінюється, здійснюється за рахунок продавця.

Публічний договір

Викладений нижче текст Договору купівлі-продажу товарів (дистанційним способом) (надалі – Договір),  адресований фізичним особам  і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Фізичної особи – підприємця Здоровця Юрія Олександровича (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 10.10.2014 р., 20720000000031580).

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій,  передбачених п. 2.3. цього Договору,  що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

Договір купівлі-продажу товарів
(дистанційним способом)

м. Київ

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

 • 1.1 «Оферта» - пропозиція Продавця укласти Договір.
 • 1.2 «Акцепт» - прийняття фізичною особою пропозиції Продавця укласти Договір.
 • 1.3 «Продукція» - товари, які пропонуються до продажу на інтернет-сайті Продавця (в Інтернет магазині Продавця).
 • 1.4 «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • 1.5 «Сторона» - «Продавець» або «Покупець».
 • 1.6 «Сторони» - «Продавець» та «Покупець».
 • 1.7 «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2. Загальні положення

 • 2.1 Даний Договір купівлі-продажу товарів (дистанційним способом) (надалі – «Договір»), є офіційною пропозицією Фізичної особи – підприємця Здоровця Юрія Олександровича (надалі за текстом - «Продавець»), укласти цей Договір дистанційним способом, тобто через мережу Інтернет (через Інтернет-магазин). Публічна оферта (пропозиція) розміщена на офіційному інтернет-сайті Продавця https://proskit.kiev.ua (далі - «Інтернет-сайт» або «Інтернет-сайт Продавця»).
 • 2.2 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.  Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Інтернет - сайті Продавця.
 • 2.3 Моментом повного і безумовного прийняття фізичною особою пропозиції Продавця (акцептом) укласти цей Договір, вважається факт оплати такою фізичною особою за допомогою платіжної системи LiqPay Замовлення здійсненого ним на Інтернет-сайті Продавця.
 • 2.4 У разі акцепту фізичною особою цього Договору, тобто публічної оферти Продавця, така фізична особа стає Покупцем за цим Договором.

3. Предмет Договору

 • 3.1 Продавець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, передати замовлену Покупцем у Продавця на умовах цього Договору Продукцію у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти й оплатити таку Продукцію.
 • 3.2 Найменування, кількість, ціна та загальна вартість Продукції, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, зазначається у Замовленні.

4. Порядок оформлення Замовлення

 • 4.1 Покупець має право оформити Замовлення на будь-яку наявну Продукцію, представлену на Інтернет - сайті Продавця (в Інтернет-магазині Продавця).
 • 4.2 Кожна замовлена позиція Продукції може бути представлена ​​в Замовленні в будь-якій кількості, за умови, що така кількість Продукції не перевищує наявну у Продавця на момент здійснення Покупцем Замовлення.
 • 4.3 При відсутності Продукції на Інтернет - сайті Продавця (в Інтернет-магазині Продавця) Покупець має право: замінити його Продукцією аналогічної моделі, відмовитися від даної Продукції, анулювати Замовлення.

5. Порядок оплати та доставки замовленої Продукції

 • 5.1 Оплата замовленої Покупцем Продукції здійснюється на умовах 100% передоплати шляхом безготівкового переказу коштів на розрахунковий рахунок Продавця, реквізити якого містяться на Інтернет - сайті Продавця (в Інтернет-магазині Продавця).
 • 5.2 Переказ коштів на розрахунковий рахунок Продавця здійснюється за допомогою платіжної системи LiqPay і здійснюється у відповідності до умов цієї платіжної системи.
 • 5.3 Комісію за переказ коштів за допомогою платіжної системи LiqPay сплачує Продавець.
 • 5.4 Доставка замовленої та оплаченої Продукції здійснюється в межах території України, підконтрольної уряду України, на умовах вказаних на Інтернет - сайті Продавця (в Інтернет-магазині Продавця).
 • 5.5 Строк Поставки замовленої та оплаченої Продукції відраховується від дати надходження грошових коштів за таку Продукцію на розрахунковий рахунок Продавця і складає:
  • не більше 2-х робочих днів у випадку самовивозу Продукції Покупцем зі складу Продавця,
  • не більше 2-х робочих днів + строк необхідний поштовому оператору (службі кур’єрської доставки) на доставку Продукції Покупцю на вказану ним адресу (з урахуванням положень пункту 5.4 цього Договору).

6. Права та обов'язки Сторін

 • 6.1 Продавець зобов'язаний:
  • передати Покупцеві у власність замовлену та оплачену ним Продукцію на умовах визначених цим Договором;
  • нести гарантійні зобов’язання стосовно проданої ним в рамках даного Договору Продукції згідно положень чинного законодавства України та гарантійних умов на Продукцію, розміщених на Інтернет - сайті Продавця.
 • 6.2 Продавець має право:
  • в односторонньому порядку припинити виконання зобов’язань за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
 • 6.3 Покупець зобов'язаний:
  • своєчасно оплатити та отримати замовлену ним Продукцію на умовах цього Договору.
 • 6.4 Покупець має право:
  • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність Сторін

 • 7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
 • 7.2 Продавець не несе відповідальності за:
  • змінений виробником зовнішній вигляд Продукції;
  • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
  • за затримку і перебої при обробці замовлення та доставки Продукції, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
 • 7.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.
 • 7.4 У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
 • 7.5 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечок між ними шляхом переговорів, а в разі неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів – в судах України.

8. Порядок повернення Продукції

 • 8.1 Повернення Продавцю придбаної Покупцем Продукції проводиться згідно чинного законодавства України.
 • 8.2 Витрати пов’язані із доставкою Продавцю Продукції, що повертається Покупцем, здійснюються за рахунок Покупця.
 • 8.3 В разі повернення Продавцем сплачених Покупцем грошових коштів за Продукцію, що повертається Покупцем Продавцеві, грошові кошти повертаються за вирахуванням компенсації витрат Продавця, пов'язаних з поверненням таких грошових коштів (банківська комісія, тощо).

9. Інші умови

 • 9.1 Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації зміненого Договору на Інтернет-сайті Продавця.
 • 9.2 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні ним Замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні Замовлення і подальшої оплати Продукції) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
 • 9.3 Використання Інтернет – сайту Продавця (Інтернет-магазину Продавця) для попереднього перегляду Продукції, а також для оформлення Замовлення, для Покупця є безкоштовним.
 • 9.4 Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки замовленої Продукції, здійснення взаєморозрахунків та ін.
 • 9.5. У питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. Строк дії Договору

 • 10.1 Договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти цей Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.
 • 10.2 Кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання іншою Стороною умов цього Договору, а також у випадках передбачених чинним законодавством України.
Каталог
Каталог